CARLES DESFILIS CARLES DESFILIS

Entrevista a Vicent Torrent: 'Pareix que done mal rotllo iniciar una conversa amb la nostra llengua'